Bilirkişilik Temel Eğitimi Hakkında Her Şey

Bilirkişilik Temel Eğitimi
Türkiye’de ek iş olarak yapabileceğiniz o kadar meslek dalı var ki onlardan biri de Bilirkişilik, toplumda ayda 7 Bin TL kazandıran meslek olarak bilinmektedir. İlk bakışta karmaşık gibi görünse de bilirkişilik yönetmeliğine göz attığınızda sandığınız kadar zor olmadığını göreceksiniz. Yönetmelikte yapılan değişiklikle bundan böyle bilirkişi olmak için 18 saati teorik, 6 saati uygulamalı olan bilirkişilik temel eğitimine katılmak gerekir. Sayfamızda Bilirkişilik ve yeni uygulanmaya başlayan eğitimle ilgili merak ettiğiniz tüm detayları bulacaksınız.

Hukuk mesleği

Bilirkişi Nedir?

Mesleğin yapısını kabaca tarif etmek gerekirse savcı ve hâkimlerin önüne gelen dosyada çözülmesi için özel bilgi ve bilimsellik gerektiren hususlarda sözlü ya da yazılı olarak fikir alınan kişidir. Hâkim ve savcılar bu tür bilgileri çoğu zaman resmi kurumlardan alırken çoğu zamanda o alanda uzmanlaşmış yani işinin ehli eski adı ile ehlivukuf (bilirkişi) olarak görevlendirilen kişilerden alırlar. Tabii ki sizin aktaracağınız sadece bir fikir yani hâkim ya da savcı onu ille de doğru kabul etmeyebilir. Ama karar vermesinde haliyle etkili olacaktır.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Evet, arkadaşlar yazının giriş kısmında belirttiğim gibi bilirkişi olmak için ille de üniversite mezunu olmak gerekmez. Tabii ki bu sizin uzmanlık alanınıza bağlıdır. Bazı uzmanlık alanları mecburen ön lisans ve lisans ya da yüksek lisans mezunu olmayı gerektirmektedir. Bunun için öncelikle uzmanlık alanınız ve gerekli şartlara göz atmalısınız.

5 Yıllık Mesleki Kıdeme Sahip Olmalısınız: Evet, arkadaşlar bilirkişi olmak için istenen en önemli hususlardan biri uzmanlık alanınızda en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmalı ve bunu herhangi bir belge ile kanıtlamalısınız. Bunun için diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi ya da buna benzer belgelerden biri ile görev almak istediğiniz alanda 5 yıl çalıştığınızı kanıtlamanız gerekir.

Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Birçok uzmanlık alanında bilirkişi olduğu için her uzmanın görevi ve sorumlulukları farklı olabilir. Örnek ben bilişim alanında uzman olduğumu kabul edelim. İki kişi ya da kurum arasında İnternet sitesi sahipliğine dair açılan bir davada hâkim bana dosyayı gönderiyor ve diyor ki incele bakalım. Bu siteler hangi kişiye ait olabilir. Bende hemen başlıyorum araştırmalara ve bir yandan da yaptığım araştırma kanalları, sonuçlarını rapor haline getirerek hâkimin en doğru kararı vermesini sağlıyorum.

Lütfen Dikkat: Sizin raporda belirteceğiniz görüş çok önemlidir. Çünkü bilerek ya da bilmeyerek bir tarafın ciddi anlamda mağdur olmasına neden olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde karşıma gelen bir bilirkişi raporunda şimdi isim verip onurunu kırmayayım. Uzman bir tarafa o kadar ağırlık vermiş ki dersiniz ki sanki ağırlık verdiği tarafın avukatı, oysaki ağırlık verdiği tarafın istediği hakları kesinlikle hak etmiyordu. Tabii ki hâkimde bilirkişinin düşüncesi yönünde karar verdi. Sonuç karar bir üst mahkemeden döndü. Hâkimin kararı da bilirkişinin raporu da çöp oldu.

Davacı Ya da Davalı İtiraz Edilebilir: Yazdığınız rapora taraflardan biri ya da her ikisi itiraz edebilir. Ya da yine aynı şekilde taraflardan biri ya da her ikisi bilirkişinin iptali ve değiştirilmesini isteyebilir. Bu nedenle kesinlikle dürüstlükten taviz vermemelisiniz.

Yemin Ederek Göreve Başlıyorsunuz: Bu göreve kabul edilen arkadaşlar kendisine gelen dosyalar ile ilgili tarafsız kalacağına dair yemin ettirilmektedir. Aslına bakarsanız yemin bile ettirmeye gerek yoktur. Ama işte maalesef tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen rüşvet burada da karşımıza çıkıyor. Davacı ve davalı mahkemenin atadığı bilirkişiye ulaşma imkânı olduğu için bilirkişiyi etkileyecek davranışlar içerisine girebiliyorlar. Bu nedenle sizden ricam kim olursa olsun, lütfen size teklif edilen hiçbir haksız kazancı kabul etmeyerek bu konuda suç duyurusunda bulununuz. Aksi halde adaleti tesis etmek yerine adalete güvenin sarsılmasına neden oluruz.

BİLİRKİŞİLİLK TEMEL EĞİTİMİ NEDİR?

Yeni düzenleme ile olmazsa olmaz hale getirilen bilirkişilik temel eğitimi aslında bu işi yapmak isteyenler için süper bir fırsattır. Çünkü 24 saat içerisinde yapacağı iş ile ilgili teorik ve uygulama eğitimi verilmektedir. Bu meslek çoğunlukla İnternet üzerinden yapıldığı için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Çünkü siz bu işi yaparken mahkemelere gidip gelmeniz gerekmez. UYAP üzerinden dosyalar size gönderilir ve sizde hazırladığınız dosyayı yine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden yükleyerek gönderirsiniz. Böylece yaptığınız işten de geri kalmadan bilirkişiliği ek iş olarak icra edersiniz.

Kurslara (Eğitimlere) Nerede Katılabilirim?

Zorunlu olan 24 saatlik kursa nerede katılacağınızı merak ediyorsunuz. Yönetmelik henüz çok yeni olduğu için bu konuda biraz zamana ihtiyaç vardır. Ben size eğitim vermeye yetkili kurumları belirtmek istiyorum. Bu kurumlardan size en yakın olana müracaat ederek bilgi alabilirsiniz.

Kurs İçin Yetkili Kurumlar: Üniversiteler başta olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, Adli Tıp Kurumu, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ve Bağlı Odalar, Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve benzer kurumlar verebilecektir. Tabii ki bu kurumlar Bilirkişilik Daire Başkanlığından izin almak kaydı ile eğitim verebilecektir. Yani Üniversiteler deyince her üniversite bu eğitimi vereceği anlamına gelmez. Başvuru yaparak bu alanda eğitim verebileceğine dair izin alması gerekir.  Yaşadığınız yerde bu tür kurumlara ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak şuana kadar başvuru yapan ve izin alan kurumları görebilirsiniz.  http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/egitimkuruluslari.html

Eğitim İçeriği Nedir?

Evet, arkadaşlar kursun süresi 24 saat olduğunu biliyoruz. Bunun 18 saati teorik eğitimlerden oluşmak üzere geri kalan 6 saat ise öğrendiklerimizi uygulama hususunda olacaktır. Dilerseniz eğitim içerine başlıklar halinde bakalım mı?

Türk Yargı Teşkilatı: Eğitimin ilk aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ilk dereceler mahkemeler, üst derece mahkemeler ve Anayasa mahkemesine dair özet bilgileri yer almaktadır.

Yargısal Faaliyet İçerisinde Yer Alan Sujeler: Devamında ise bundan sonra sıkça karşılaşacağınız diğer yargı elemanları hâkim, savcı, avukat, noter, icra ve iflas organları ile yazı işlerine dair detaylar öğretilir.

Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler

Eğitimin bu aşamasında ise Bilirkişi olmak isteyenlerde aranan nitelikler ve uyması gereken kurallara dair bilgiler verilmektedir. İsterseniz konu başlıklarına birlikte bakalım.

Bilirkişi Başvurusu Nasıl Yapılır? Bu kurs gerçekten çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Eğitimin bu aşamasında ilk olarak bilirkişiliğe başvuru nasıl yapılacağına dair bilgilendirme yapılmaktadır. Başvuru usul ve esasları ile sicil ve listeye kayıt şartları yer almaktadır.

Bilirkişinin Yetkileri: Bir diğer önemli husus ise bu göreve kabul edildiğinizde size sunulan imkân ve yetkileri öğreneceksiniz. Aynı şekilde etik kurallar kapsamında uymanız gereken hususları öğreneceksiniz. Uyulması gereken hususlardan birine örnek vermek gerekirse kesinlikle bilirkişi olduğunuza dair tanıtım ya da reklam yapamazsınız. Aynı şekilde sır saklamak gibi yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

İnceleme İşlemi: Kursun bu aşamasında bilirkişi incelenmesi ve seçimine dair daha çok hâkimleri ilgilendiren konular yer almaktadır. Dosyaya bakacak uzmanın seçilmesi, uzmana sorulacak soruların belirlenmesi ve gerekirse başka bir bilirkişi ile işbirliği hususlarına yer verilmektedir.

Rapor Yazımı Usul ve Esasları: Sanırım kursun en önemli aşamalarından biri burası olacaktır. Çünkü size danışılan konuyu öyle rastgele açıklamak yerine bazı kurallara uyarak yapmanız gerekir. Oy ve görüşün sözlü ve yazılı olarak yapılabileceğini göreceğiniz bu kısımda nelere dikkat etmeniz gerektiği de 200 dakikalık eğitimlerde gösterilmektedir.

Raporun Şekli Oldukça Önemlidir: Konuyla ilgili hazırlayacağınız dosyanın ilk olarak kapak sayfası oluşturmak gerekir. İçindekiler ve görev tanımı ile devam eden raporda aynı zamanda belirtmiş olduğunuz hususu araştırırken kullandığınız yöntemler ve araştırdığınız kaynaklar belirtilmesi gerekir.

Analiz: Kısmında hâkimin size yöneltmiş olduğu sorulara sıra numarası ile birlikte aynı şekilde sizde bilirkişi olarak cevabınızı eksiksiz bir şekilde vermeniz gerekir. Raporun sonuç kısmı ve bilirkişi imzası ile birlikte hazırladığınız raporun teslim edilmesi konusu ele alınmaktadır. Böylece 18 saat sürecek olan teorik eğitim tamamlanmış olup, artık öğrendiklerimizi uygulama aşamasına geçeceğiz.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Uygulama Aşaması (6 Saat)

Evet, arkadaşlar yukarıda da belirtildiği toplamda 24 saat süren kursun 18 saati teorik 6 saati ise öğretilenlerin uygulaması hususuna dayalıdır. Şimdi dilerseniz birazda uygulama eğitimlerinde neler yapılacağını görelim.

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi Tanıtımı ve Kullanımı: Gelişen teknoloji ile birlikte birçok işlem artık İnternet ortamında yapılmaktadır. Aynı şekilde sizlere gelen görevler ve hazırladığınız raporlar yine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerekli mercilere teslim edilmesi gerekir. Bunun için uygulama eğitiminin ilk aşaması UYAP sistemini tanımak ve kullanımı üzerine olmaktadır. Bu aşamada örnek olayların sunulması, incelemenin gerçekleştirilmesi, sunu ve geri bildirim işlemlerinin yapılması ile genel değerlendirme ve eğitim değerlendirme anketi ile geçecektir.

Bilirkişi Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

Evet, arkadaşlar yeni yönetmelik ile zorunlu hale getirilen Bilirkişilik temel eğitimine dair aktaracaklarımız bu kadar olup, şimdide bu işi yapmak isteyen arkadaşların merak ettiği hususlara yanıt olacak bilgiler verelim. Bilirkişi başvuruları her yıl belirli tarih aralığında yapılmaktadır. Evet, arkadaşlar Bilirkişi başvuruları her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı bu konuda duyuru yayınlamaktadır. Bu nedenle fırsatı kaçırmanız halinde 1 yıl beklemek zorunda kalırsınız. Tabii ki başvuru yapmadan önce mutlaka bilirkişilik temel eğitimine katılmış ve belgenizi almayı unutmayınız.

Bilirkişi Ücretleri Ne Kadar?

Öncelikle bu iş size sabit bir maaş vermeyeceğini bilmelisiniz. İşlem yaptığınız dosya başına ödenek alırsınız. Adalet Bakanlığı her yıl bilirkişi ücretlerini belirlemektedir. Ücretlendirme 165 TL ile 330 TL arasında değişmektedir. Burada yazan ücretler bir noktadan sonra güncelliğini yitirebilir. Fiyatların değişmesi mahkeme türü ile alakalıdır. Sulh hukuk ve icra mahkemelerinden gelen dosyalardan 165 TL alırken Fikri ve Sinai Haklar ile Asliye Ticaret ve Denizcilik İhtisas mahkemelerinden gelen dosyalardan ise 330 TL ücret alırsınız. Bu rakamlar sadece asgari ücret olup, hâkim dosyanın durumuna göre ücreti artırabilmektedir. Bu hususu da göz önünde bulundurmalısınız.

Eğitimler 3 Yılda Bir Yenilenmesi Gerekir!

Değerli arkadaşlar zorunlu hale getirilen bilirkişilik temel eğitimi sadece bir defaya mahsus değildir. Her 3 yılda bir en az 6 saat olmak üzere bu eğitime katılarak yenileme yapmanız gerekir. Bu hususu da aktarmış olalım.

Faydalı Kaynaklar

Evet, arkadaşlar konuyla ilgili bilgiler vermeye çalıştım ama asıl faydalı kaynakları çoğunluklu Adalet Bakanlığına bağlı İnternet sitesi ve yönetmeliklerde bulacaksınız. Bu nedenle yazının devamında sizlerin işine yarayacağını düşündüğüm site adresleri paylaşacağım.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı: Adalet Bakanlığına bağlı sizin için en önemli İnternet sitelerinden biri diyebilirim. Merak ettiğiniz tüm hususlar yanı sıra güncel duyuruları http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/index.html adresinden takip edebilirsiniz.

Bilirkişilik Temel Eğitim İzni Verilen Eğitim Kuruluşları: İlk defa başlayacak ve 3 yılını dolduranlar için yenilenmesi gereken temel eğitimleri veren kurumları görmek içinde yine aşağıda yer alan bağlantıdan görebilirsiniz. Size en yakın kurumdan bilgi alabilirsiniz. http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/egitimkuruluslari.html

Yeni Bilirkişilik Yönetmeliği: Evet, arkadaşlar 2017 Ağustos ayında yenilenen yönetmelik ile birçok şey değişti, bu nedenle yeni yönetmeliğe göz atmanızı öneririm. Böylece merak ettiğiniz tüm hususlara daha kolay ulaşabilirsiniz. https://www.kursu.biz/egitim/2017/09/Yeni-Bilirkisilik-Yonetmeligi.pdf

Bilirkişi UYAP: Gelişen teknoloji ile birlikte hâkimler, savcılar, avukatlar ve hatta siz değerli bilirkişi arkadaşlarımızda işlemlerini UYAP üzerinden yapmaktadır. Bu konuda merak ettiğiniz hususları ile https://bilirkisi.uyap.gov.tr/bilirkisi/index.jsp adresinden görebilirsiniz. İşinize yarayacak bir çok faydalı bilgiyi bir arada bulacaksınız.


Yazar: Mustafa Gövercin
Güncelleme tarihi: 06/01/2018 — 08:12
2 Yorum Yorum yap
  1. Merhaba sayın yetkili
    Kamu yönetimini bitirdim.13 yıl özel sektörde yöneticilik yaptım
    Ben bilirkişilige ve uzlastirmaci Liga başvurabilir miyim?

    1. Ahmet: Bey detaylar sayfada yer almaktadır. Lütfen dikkatlice inceleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir